Årets Beretning
Torsdag aften d. 08/02/18 blev årsmødet i Rødding Gymnastikforening afholdt.

Formanden, Anita, gennemgik årets gang, de nye tiltag der har været, og lidt om de kommende tiltag, der er undervejs. Dertil blev driftsregnskabet gennemgået af kasseren, Vibecke.

 

Der var valg til bestyrelsen, hvor de 3/4 på valg ønskede genvalg og fik det. Dertil blev et nyt medlem valgt ind, Louise Frydenløv. Derfor et stort tillykke til Anita, Berit, Louise og Mette! 
 

Aftenen sluttede af med et oplæg om projektet med nye springfaciliteter ved Berit, Christoffer og Lars Peter.
 

Tak til alle de fremmødte, og god weekend.
De bedste hilsener fra Bestyrelsen

Årsmøde protokol / referat 1/2-17 (15.1 Kb)
Rødding Gymnastikforening | Søndergyden 15, 6630 Rødding | Tlf.: 7484 5888 Mobil: +45 6175 8821 | rgymbestyr@gmail.com